Het bestuur van Stichting Levant bestaat uit:

Tejo Hagen – voorzitter

Ivo Bol – penningmeester

Ingrid Kuijpers – secretaris

 

Hier vindt u het Beleidsplan Stichting Levant 2016.

Hier vindt u het Jaarverslag Stichting Levant 2015

Hier vindt u de Jaarrekening Stichting Levant 2015

 

Sinds 1 januari 2016 is de Stichting Levant door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI.

U kunt de Stichting bereiken via stichtingslevant@gmail.com

Het RSIN nummer van de Stichting is 8537.48.408

Stichting Levant zet zich in om modern klassieke muziek op vernieuwende manieren bij een nieuw publiek te brengen. Denk aan uitvoeringen op bijzondere plaatsen en cross-over verbanden tussen verschillende disciplines.

De Stichting betaalt alleen honoraria uit aan medewerkers van een project. De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen honorarium of onkostenvergoeding.

Advertisements